Flere prosjekter

Libris

Libris

Oppdragsgiver: Libris Norli
Byggherre: Libris
Tidsrom: 05.12 – 06.12
Type: Butikk
Montering av effektbelysning, pendler og generell belysning med tilhørende installasjon i butikk.