Våre godkjenninger

Registrert hos Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.

En forening for alle EL og IT bedriftene i Norge som skal gi kundene trygghet.

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd for installasjon av brannvarslingsanlegg.

EKOM sertifisert installatør for arbeider på alle data / spredenett og kabel tv anlegg.

Vi er med i elektrokjeden Elkonor. Dette bidrar til å holde våre innkjøpspriser nede og alltid være konkurransedyktig på materiell.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 – Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem, hos direktoratet for byggkvalitet.

Fullt kvalifisert som leverandør av Startbank.

Vi er miljøfyrtårnbedrift. Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar

Godkjent lærebedrift av Oslo kommune, utdanningsetaten.

Sertifisert KNX partner for igangkjøring av knx anlegg.

Installatør for montering av Xcomfort styringssystemer.

Sertifisert i brannforebyggende elkontroll – bolig an Nemko.