Flere prosjekter

 

Om prosjektet

Oppdragsgiver: Haugenstua borettslag

Byggherre: Haugenstua borettslag

Entrepriseform: Totalentreprise

Kort beskrivelse: Total utskifning av alle hovedtavler i borettslaget, totalt 16 stk. Nye stigeledninger til alle leiligheter og utskiftning av innmat til jordfeilautomater og overspenningsvern i sikringsskap til alle 882 boenheter.
Nytt brannvarslingsanlegg i fellesareal i alle oppganger og boder. Det er etablert et anlegg per oppgang.