Flere prosjekter

 

Om prosjektet

Oppdragsgiver: AF gruppen

Byggherre: Oppegård kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Kort beskrivelse: Nybygg og ombygging av barneskole 1. – 7. trinn. Skolen skal utvides til 28 klasserom og bli en 4 parallell med maksimal kapasitet på 784 elever. I tillegg skal det bygges en flerbrukshall.