Elektro-Kontakten AS yter følgende servicearbeid:

 

Serviceavtaler

Elektro-Kontakten utfører service og kontroll av eksisterende brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg.

 

Internkontroll elektro

Jfr. § 5 i Internkontrollforskriften kreves det at alle norske bedrifter har et internkontrollsystem som ivaretar elsikkerheten i sine lokaler.

Et IK-EL system trenger ikke å være omfattende da det kan bygges rundt selskapets størrelse og risiko.

Elektro-Kontakten kan hjelpe dere med å systematisere og dokumentere de rutiner og tiltak som må etableres, allerede er etablert eller i forbindelse med virksomhetens internkontrollarbeid.

 

Elkontroll i bolig og næringsbygg

En stor andel av bygningsbranner i Norge skyldes tekniske feil på det elektriske anlegget eller på noe av det tilkoblede elektriske utstyret. Elektro-Kontakten har dedikerte kontrollører som er sertifisert ihht. Norsk Elektrotekniske Komité’s normer om utførelse av slik kontroll.

 

Ettermarked

I Elektro-Kontakten har vi en 0-feil visjon som er grunnpilaren i selskapets oppbygging og struktur.

For å sikre dette har vi et omfattende kvalitetssikringssystem (KS). Det er levende og finjusteres i detalj for hvert eneste prosjekt.

Noen ganger skjer det feil på produkter o.l. innenfor en garantiperiode. Dersom det skulle oppstå feil i ditt anlegg, ta kontakt med vår serviceavdeling for utbedring!

 

_______________________

Kontaktinformasjon: service@elektro-kontakten.no

 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale

    Ditt navn (obligatorisk):

    E-post (obligatorisk):

    Melding